Đang lấy dữ liệu thời tiết

Vui lòng đợi vài giây

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27°C

Chủ Yếu Có Mây

TP Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc 21:18

Chất lượng không khí

69

26°C

Một Phần Có Mây

Cần Thơ

Cập nhật lúc 21:22

Chất lượng không khí

64