Đang lấy dữ liệu thời tiết

Vui lòng đợi vài giây

Dự Báo Thời tiết tại Bắc Ninh

Dự Báo Thời tiết hiện tại

Cập nhật lúc 5 giây trước
33°C

Khá

Cảm giác như 42° vậy!
 • Độ ẩm
  66%

 • Gió: 23 km/h
  Hướng : Nam Đông

 • Tia UV
  0.3%

 • Điểm sương
  26°

 • Bình Minh
  5:17

 • Hoàng hôn
  18:26

 • Tầm nhìn xa
  14.48 km

 • Tuần trăng
  Trăng non

Dự Báo Thời tiết hàng giờ (48 giờ tới)

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

16:00

33°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 22 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0.2%

17:00

32°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 21 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0.1%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

31°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 20 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0%

19:00

30°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 18 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0%

20:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 19 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

21:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 17 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

22:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 16 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0%

23:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 16 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 16 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

01:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 16 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

02:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 16 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

03:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 15 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0%

04:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 14 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 14 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

06:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 14 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

07:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 15 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0.1%

08:00

30°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 17 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0.3%

09:00

31°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 18 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0.6%

10:00

32°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 16 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0.9%

11:00

33°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 15 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 10%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

34°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 15 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 10%

13:00

35°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 16 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 15 %

Tia UV : 10%

14:00

35°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 16 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0.8%

15:00

34°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 19 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0.5%

16:00

34°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 21 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0.2%

17:00

32°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 21 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0.1%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

31°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 20 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

19:00

30°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 17 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 0%

20:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 18 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

21:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 15 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

22:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 14 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0%

23:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 12 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 14 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 12 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 15 %

Tia UV : 0%

01:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 12 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 18 %

Tia UV : 0%

02:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 12 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 19 %

Tia UV : 0%

03:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 12 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 22 %

Tia UV : 0%

04:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 12 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 21 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 12 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

06:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 11 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

07:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 13 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0.1%

08:00

30°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 15 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0.3%

09:00

31°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 15 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 35 %

Tia UV : 0.4%

10:00

31°C


Giông Bão

Tốc độ gió : 15 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 63 %

Tia UV : 0.6%

11:00

31°C


Giông Bão

Tốc độ gió : 14 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 61 %

Tia UV : 0.9%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

31°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 15 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 56 %

Tia UV : 1%

13:00

31°C


Giông Bão Cô Lập

Tốc độ gió : 15 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 33 %

Tia UV : 0.9%

14:00

32°C


Giông Bão Cô Lập

Tốc độ gió : 16 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 34 %

Tia UV : 0.7%

15:00

32°C


Giông Bão Cô Lập

Tốc độ gió : 17 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 33 %

Tia UV : 0.4%

Dự Báo Thời tiết 10 ngày tới

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  70%

 • Tốc độ Gió : 21 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  87%

 • Tốc độ Gió : 18 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

27°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  76%

 • Tốc độ Gió : 18 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  91%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

26°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  79%

 • Tốc độ Gió : 20 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  89%

 • Tốc độ Gió : 17 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

27°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  73%

 • Tốc độ Gió : 22 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  86%

 • Tốc độ Gió : 19 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

27°C

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  70%

 • Tốc độ Gió : 19 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  87%

 • Tốc độ Gió : 19 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

27°C

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  0.8%

 • Độ ẩm
  73%

 • Tốc độ Gió : 17 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  87%

 • Tốc độ Gió : 17 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

28°C

NGÀY

36°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  69%

 • Tốc độ Gió : 19 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  83%

 • Tốc độ Gió : 19 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

28°C

NGÀY

36°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  67%

 • Tốc độ Gió : 19 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  86%

 • Tốc độ Gió : 17 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

27°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  72%

 • Tốc độ Gió : 17 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  86%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Đông

26°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  72%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  86%

 • Tốc độ Gió : 13 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

27°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  72%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  87%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

27°C

NGÀY

34°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  72%

 • Tốc độ Gió : 16 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  86%

 • Tốc độ Gió : 15 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

28°C

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  71%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  84%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

28°C

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  68%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  82%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

28°C