Đang lấy dữ liệu thời tiết

Vui lòng đợi vài giây

Dự Báo Thời tiết tại Đà Nẵng

Dự Báo Thời tiết hiện tại

Cập nhật lúc 4 giây trước
32°C

Khá

Cảm giác như 38° vậy!
 • Độ ẩm
  65%

 • Gió: 18 km/h
  Hướng : Đông Nam Đông

 • Tia UV
  0.3%

 • Điểm sương
  24°

 • Bình Minh
  5:17

 • Hoàng hôn
  18:10

 • Tầm nhìn xa
  9.66 km

 • Tuần trăng
  Trăng non

Dự Báo Thời tiết hàng giờ (48 giờ tới)

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

16:00

31°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 15 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 18 %

Tia UV : 0.2%

17:00

30°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 13 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 0%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

30°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 11 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0%

19:00

29°C


Trời trong

Tốc độ gió : 11 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

20:00

29°C


Trời trong

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

21:00

29°C


Trời trong

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

22:00

29°C


Trời trong

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0%

23:00

28°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

28°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

01:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

02:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

03:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

04:00

26°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

26°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

06:00

27°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

07:00

29°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0.1%

08:00

31°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0.4%

09:00

33°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0.7%

10:00

33°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 1%

11:00

34°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 14 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 10%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

34°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 18 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 10%

13:00

34°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 20 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 10%

14:00

33°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 21 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0.8%

15:00

32°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 20 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0.5%

16:00

31°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 17 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0.2%

17:00

30°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 15 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

29°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 13 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0%

19:00

29°C


Trời trong

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

20:00

29°C


Trời trong

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

21:00

29°C


Trời trong

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

22:00

28°C


Trời trong

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

23:00

28°C


Trời trong

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

28°C


Trời trong

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

01:00

27°C


Trời trong

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0%

02:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0%

03:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0%

04:00

26°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

26°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0%

06:00

27°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

07:00

29°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0.1%

08:00

31°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0.4%

09:00

33°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0.7%

10:00

33°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 12 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 1%

11:00

33°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 15 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 10%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

34°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 19 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 10%

13:00

33°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 21 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 10%

14:00

33°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 21 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0.8%

15:00

32°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 21 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0.5%

Dự Báo Thời tiết 10 ngày tới

NGÀY

34°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  66%

 • Tốc độ Gió : 21 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  86%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

26°C

NGÀY

34°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  68%

 • Tốc độ Gió : 21 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  86%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

26°C

NGÀY

34°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  68%

 • Tốc độ Gió : 22 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  86%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

26°C

NGÀY

34°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  67%

 • Tốc độ Gió : 21 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  85%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

26°C

NGÀY

34°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  65%

 • Tốc độ Gió : 18 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  83%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

26°C

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  64%

 • Tốc độ Gió : 16 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  82%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam

27°C

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  65%

 • Tốc độ Gió : 16 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  83%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam

27°C

NGÀY

34°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  66%

 • Tốc độ Gió : 15 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  84%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam

27°C

NGÀY

34°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  67%

 • Tốc độ Gió : 15 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  85%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

26°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  69%

 • Tốc độ Gió : 16 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  85%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

26°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  68%

 • Tốc độ Gió : 15 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  84%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

26°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  68%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  82%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

27°C

NGÀY

34°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  66%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  81%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

27°C

NGÀY

34°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  65%

 • Tốc độ Gió : 13 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  79%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

27°C