Đang lấy dữ liệu thời tiết

Vui lòng đợi vài giây

Dự Báo Thời tiết tại Đắk Nông

Dự Báo Thời tiết hiện tại

Cập nhật lúc 9 giây trước
25°C

Mưa Rào

Cảm giác như 25° vậy!
 • Độ ẩm
  82%

 • Gió: 5 km/h
  Hướng : Nam

 • Tia UV
  0.1%

 • Điểm sương
  22°

 • Bình Minh
  5:24

 • Hoàng hôn
  18:06

 • Tầm nhìn xa
  11.27 km

 • Tuần trăng
  Trăng non

Dự Báo Thời tiết hàng giờ (48 giờ tới)

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

17:00

24°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 47 %

Tia UV : 0%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

23°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 19 %

Tia UV : 0%

19:00

22°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 14 %

Tia UV : 0%

20:00

22°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0%

21:00

22°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0%

22:00

22°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

23:00

22°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 16 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

21°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 0%

01:00

21°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

02:00

20°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 1 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

03:00

20°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

04:00

20°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

20°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0%

06:00

20°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0%

07:00

22°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0.1%

08:00

24°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0.3%

09:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0.7%

10:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 1%

11:00

30°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 10%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

31°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 10%

13:00

31°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 52 %

Tia UV : 10%

14:00

30°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 54 %

Tia UV : 0.9%

15:00

29°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 56 %

Tia UV : 0.5%

16:00

28°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 41 %

Tia UV : 0.2%

17:00

26°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 53 %

Tia UV : 0%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

25°C


Giông Bão

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 65 %

Tia UV : 0%

19:00

24°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 44 %

Tia UV : 0%

20:00

23°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 42 %

Tia UV : 0%

21:00

23°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 45 %

Tia UV : 0%

22:00

23°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 39 %

Tia UV : 0%

23:00

22°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 39 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

22°C


Giông Bão Cô Lập

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Bắc

Khả năng có mưa : 30 %

Tia UV : 0%

01:00

22°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Tây Bắc

Khả năng có mưa : 43 %

Tia UV : 0%

02:00

21°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 47 %

Tia UV : 0%

03:00

21°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Khả năng có mưa : 41 %

Tia UV : 0%

04:00

21°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

21°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Khả năng có mưa : 19 %

Tia UV : 0%

06:00

21°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Bắc

Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 0%

07:00

23°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Khả năng có mưa : 38 %

Tia UV : 0.1%

08:00

25°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 41 %

Tia UV : 0.3%

09:00

27°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 47 %

Tia UV : 0.6%

10:00

28°C


Giông Bão

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 74 %

Tia UV : 0.9%

11:00

28°C


Giông Bão

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 85 %

Tia UV : 1%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

29°C


Giông Bão

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 98 %

Tia UV : 10%

13:00

27°C


Giông Bão

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 100 %

Tia UV : 0.8%

14:00

26°C


Giông Bão

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 97 %

Tia UV : 0.6%

15:00

25°C


Giông Bão

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 91 %

Tia UV : 0.3%

16:00

24°C


Giông Bão

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 83 %

Tia UV : 0.1%

Dự Báo Thời tiết 10 ngày tới

NGÀY

31°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  67%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Bắc

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  92%

 • Tốc độ Gió : 4 km/giờ
  Hướng gió : Bắc Tây Bắc

20°C

NGÀY

29°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  77%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Bắc

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  95%

 • Tốc độ Gió : 5 km/giờ
  Hướng gió : Nam

20°C

NGÀY

29°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  75%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  95%

 • Tốc độ Gió : 5 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

19°C

NGÀY

29°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  72%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  94%

 • Tốc độ Gió : 6 km/giờ
  Hướng gió : Nam

20°C

NGÀY

28°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  75%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  94%

 • Tốc độ Gió : 6 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

20°C

NGÀY

27°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  78%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  95%

 • Tốc độ Gió : 6 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

20°C

NGÀY

27°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  80%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  95%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

20°C

NGÀY

26°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  81%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  95%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

20°C

NGÀY

26°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  80%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  94%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

20°C

NGÀY

26°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  79%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  94%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

20°C

NGÀY

26°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  79%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  93%

 • Tốc độ Gió : 6 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

20°C

NGÀY

26°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  78%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  93%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

20°C

NGÀY

27°C

 • Tia UV
  0.8%

 • Độ ẩm
  78%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  93%

 • Tốc độ Gió : 6 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

20°C

NGÀY

27°C

 • Tia UV
  0.8%

 • Độ ẩm
  76%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  94%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Nam

20°C