Đang lấy dữ liệu thời tiết

Vui lòng đợi vài giây

Dự Báo Thời tiết tại Gia Lai

Dự Báo Thời tiết hiện tại

Cập nhật lúc 10 giây trước
34°C

Một Phần Có Mây

Cảm giác như 37° vậy!
 • Độ ẩm
  40%

 • Gió: 11 km/h
  Hướng : Nam Đông

 • Tia UV
  0.5%

 • Điểm sương
  18°

 • Bình Minh
  5:20

 • Hoàng hôn
  18:07

 • Tầm nhìn xa
  Không hạn chế

 • Tuần trăng
  Trăng non

Dự Báo Thời tiết hàng giờ (48 giờ tới)

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

15:00

34°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 12 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0.5%

16:00

33°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 0.2%

17:00

31°C


Giông Bão Cô Lập

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 32 %

Tia UV : 0%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

29°C


Giông Bão Cô Lập

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 33 %

Tia UV : 0%

19:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 16 %

Tia UV : 0%

20:00

26°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

21:00

25°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0%

22:00

25°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

23:00

24°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

23°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

01:00

23°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 0%

02:00

22°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 0%

03:00

22°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0%

04:00

21°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

21°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

06:00

22°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

07:00

25°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0.1%

08:00

28°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0.4%

09:00

30°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.7%

10:00

32°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 1%

11:00

34°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 10%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

35°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 10%

13:00

35°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 10%

14:00

35°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0.8%

15:00

34°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 37 %

Tia UV : 0.5%

16:00

33°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 18 %

Tia UV : 0.2%

17:00

31°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 0%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

19:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 14 %

Tia UV : 0%

20:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

21:00

26°C


Trời trong

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 0%

22:00

25°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

23:00

24°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

24°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0%

01:00

23°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 15 %

Tia UV : 0%

02:00

23°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 15 %

Tia UV : 0%

03:00

23°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 16 %

Tia UV : 0%

04:00

22°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 15 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

22°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 14 %

Tia UV : 0%

06:00

23°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0%

07:00

26°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 14 %

Tia UV : 0.1%

08:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0.4%

09:00

31°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 0.7%

10:00

32°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 1%

11:00

33°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 10%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

34°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 35 %

Tia UV : 10%

13:00

34°C


Giông Bão

Tốc độ gió : 12 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 60 %

Tia UV : 0.9%

14:00

33°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 12 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 55 %

Tia UV : 0.7%

Dự Báo Thời tiết 10 ngày tới

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  52%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  85%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Đông Bắc

22°C

NGÀY

34°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  57%

 • Tốc độ Gió : 13 km/giờ
  Hướng gió : Đông

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  88%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Đông Bắc

21°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  58%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  88%

 • Tốc độ Gió : 4 km/giờ
  Hướng gió : Đông Bắc

21°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  58%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  88%

 • Tốc độ Gió : 5 km/giờ
  Hướng gió : Bắc

22°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  62%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Tây

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  89%

 • Tốc độ Gió : 5 km/giờ
  Hướng gió : Bắc Tây Bắc

22°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  64%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  89%

 • Tốc độ Gió : 5 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Bắc

22°C

NGÀY

31°C

 • Tia UV
  0.8%

 • Độ ẩm
  69%

 • Tốc độ Gió : 15 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  91%

 • Tốc độ Gió : 6 km/giờ
  Hướng gió : Tây

21°C

NGÀY

30°C

 • Tia UV
  0.8%

 • Độ ẩm
  72%

 • Tốc độ Gió : 16 km/giờ
  Hướng gió : Tây

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  91%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Tây

21°C

NGÀY

29°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  74%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  92%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Bắc

21°C

NGÀY

30°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  73%

 • Tốc độ Gió : 15 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  91%

 • Tốc độ Gió : 6 km/giờ
  Hướng gió : Tây

21°C

NGÀY

29°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  72%

 • Tốc độ Gió : 15 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  91%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Tây

21°C

NGÀY

30°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  72%

 • Tốc độ Gió : 16 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  91%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Tây

21°C

NGÀY

30°C

 • Tia UV
  0.8%

 • Độ ẩm
  72%

 • Tốc độ Gió : 17 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  91%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Tây

21°C

NGÀY

30°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  72%

 • Tốc độ Gió : 17 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  92%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Tây

21°C