Đang lấy dữ liệu thời tiết

Vui lòng đợi vài giây

Dự Báo Thời tiết tại Hà Tĩnh

Dự Báo Thời tiết hiện tại

Cập nhật lúc 4 giây trước
35°C

Khá

Cảm giác như 46° vậy!
 • Độ ẩm
  59%

 • Gió: 8 km/h
  Hướng : Đông

 • Tia UV
  0.7%

 • Điểm sương
  26°

 • Bình Minh
  5:23

 • Hoàng hôn
  18:23

 • Tầm nhìn xa
  Không hạn chế

 • Tuần trăng
  Trăng non

Dự Báo Thời tiết hàng giờ (48 giờ tới)

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

15:00

35°C


Giông Bão Cô Lập

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 30 %

Tia UV : 0.5%

16:00

34°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0.3%

17:00

33°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0.1%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

32°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0%

19:00

31°C


Trời trong

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

20:00

30°C


Trời trong

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

21:00

29°C


Trời trong

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0%

22:00

29°C


Trời trong

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0%

23:00

29°C


Trời trong

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

28°C


Trời trong

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0%

01:00

28°C


Trời trong

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

02:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

03:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

04:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

06:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

07:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Bắc

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0.1%

08:00

31°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0.3%

09:00

33°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0.6%

10:00

34°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0.9%

11:00

35°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 10%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

36°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 10%

13:00

36°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 10%

14:00

36°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 0.9%

15:00

35°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 17 %

Tia UV : 0.5%

16:00

34°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0.3%

17:00

33°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0.1%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

32°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

19:00

31°C


Trời trong

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

20:00

30°C


Trời trong

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

21:00

30°C


Trời trong

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0%

22:00

29°C


Trời trong

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0%

23:00

29°C


Trời trong

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

28°C


Trời trong

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

01:00

28°C


Trời trong

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

02:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

03:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

04:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

06:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

07:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Tây Bắc

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0.1%

08:00

31°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây Bắc

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0.3%

09:00

32°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0.6%

10:00

34°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0.9%

11:00

35°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 16 %

Tia UV : 10%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

35°C


Giông Bão Cô Lập

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 33 %

Tia UV : 10%

13:00

35°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 57 %

Tia UV : 10%

14:00

35°C


Giông Bão

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 67 %

Tia UV : 0.9%

Dự Báo Thời tiết 10 ngày tới

NGÀY

36°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  66%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  83%

 • Tốc độ Gió : 6 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

26°C

NGÀY

36°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  65%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Đông Bắc

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  85%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

26°C

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  71%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Đông Bắc

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  91%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Nam

26°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  78%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Đông Bắc

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  91%

 • Tốc độ Gió : 6 km/giờ
  Hướng gió : Nam

26°C

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  69%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  83%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Nam

27°C

NGÀY

36°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  65%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  81%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

27°C

NGÀY

37°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  63%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  77%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

28°C

NGÀY

37°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  61%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  76%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

28°C

NGÀY

36°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  64%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  82%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

27°C

NGÀY

34°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  72%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  90%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

26°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  0.8%

 • Độ ẩm
  76%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  91%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

26°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  76%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  89%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

26°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  75%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  88%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

26°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  73%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  86%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

27°C