Đang lấy dữ liệu thời tiết

Vui lòng đợi vài giây

Dự Báo Thời tiết tại Hoà Bình

Dự Báo Thời tiết hiện tại

Cập nhật lúc 58 phút trước
33°C

Một Phần Có Mây

Cảm giác như 43° vậy!
 • Độ ẩm
  64%

 • Gió: 6 km/h
  Hướng : Đông Nam Đông

 • Tia UV
  0.8%

 • Điểm sương
  26°

 • Bình Minh
  05:21:00

 • Hoàng hôn
  18:29:00

 • Tầm nhìn xa
  Không hạn chế

 • Tuần trăng
  Trăng non

Dự Báo Thời tiết hàng giờ (48 giờ tới)

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

15:00

34°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 12 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 46 %

Tia UV : 0.5%

16:00

33°C


Giông Bão Cô Lập

Tốc độ gió : 13 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 30 %

Tia UV : 0.3%

17:00

32°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 12 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0.1%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

30°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

19:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

20:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0%

21:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0%

22:00

28°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

23:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0%

01:00

26°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0%

02:00

26°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0%

03:00

26°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

04:00

26°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

25°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

06:00

26°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0%

07:00

27°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0.1%

08:00

29°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0.3%

09:00

31°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0.6%

10:00

32°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0.9%

11:00

34°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 10%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

34°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 10%

13:00

35°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 10%

14:00

35°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0.9%

15:00

35°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0.5%

16:00

34°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 11 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 39 %

Tia UV : 0.3%

17:00

33°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 11 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 38 %

Tia UV : 0.1%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

31°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 11 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 40 %

Tia UV : 0%

19:00

30°C


Giông Bão Cô Lập

Tốc độ gió : 11 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 30 %

Tia UV : 0%

20:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

21:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

22:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

23:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 0%

01:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

02:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

03:00

26°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 0%

04:00

26°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 21 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

26°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

06:00

26°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

07:00

27°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0.1%

08:00

28°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0.2%

09:00

29°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 0.5%

10:00

30°C


Giông Bão Cô Lập

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 32 %

Tia UV : 0.7%

11:00

31°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0.9%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

31°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 10%

13:00

32°C


Giông Bão Cô Lập

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 34 %

Tia UV : 1%

14:00

32°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 40 %

Tia UV : 0.8%

Dự Báo Thời tiết 10 ngày tới

NGÀY

36°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  67%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  91%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

26°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  80%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Đông

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  94%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

25°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  80%

 • Tốc độ Gió : 13 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  95%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

25°C

NGÀY

34°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  76%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  92%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

25°C

NGÀY

36°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  70%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  91%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

26°C

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  0.8%

 • Độ ẩm
  74%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  90%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

26°C

NGÀY

36°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  69%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  88%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

27°C

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  70%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  93%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

26°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  0.8%

 • Độ ẩm
  80%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Đông

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  94%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Đông

25°C

NGÀY

31°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  77%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Đông

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  92%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

25°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  77%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  93%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

25°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  75%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  92%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

26°C

NGÀY

34°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  72%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  88%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

26°C

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  70%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  86%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Nam

27°C