Đang lấy dữ liệu thời tiết

Vui lòng đợi vài giây

Dự Báo Thời tiết tại Lai Châu

Dự Báo Thời tiết hiện tại

Cập nhật lúc 6 giây trước
32°C

Một Phần Có Mây

Cảm giác như 37° vậy!
 • Độ ẩm
  61%

 • Gió: 8 km/h
  Hướng : Nam

 • Tia UV
  0.2%

 • Điểm sương
  23°

 • Bình Minh
  5:26

 • Hoàng hôn
  18:39

 • Tầm nhìn xa
  Không hạn chế

 • Tuần trăng
  Trăng non

Dự Báo Thời tiết hàng giờ (48 giờ tới)

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

17:00

31°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0.1%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

30°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0%

19:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

20:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

21:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

22:00

26°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

23:00

26°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

25°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

01:00

25°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

02:00

25°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

03:00

25°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

04:00

24°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 18 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

24°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 16 %

Tia UV : 0%

06:00

24°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

07:00

26°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 16 %

Tia UV : 0.1%

08:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 16 %

Tia UV : 0.3%

09:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 14 %

Tia UV : 0.5%

10:00

30°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0.9%

11:00

32°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 10%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

33°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 10%

13:00

34°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 10%

14:00

34°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.9%

15:00

35°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.6%

16:00

34°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 0.3%

17:00

33°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0.1%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

31°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0%

19:00

29°C


Trời trong

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0%

20:00

28°C


Trời trong

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

21:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

22:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

23:00

26°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

26°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

01:00

26°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

02:00

25°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

03:00

25°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

04:00

25°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

24°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

06:00

25°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

07:00

27°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0.1%

08:00

28°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 15 %

Tia UV : 0.3%

09:00

30°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 15 %

Tia UV : 0.5%

10:00

31°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0.9%

11:00

33°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 10%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

34°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 10%

13:00

34°C


Nắng ấm

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 10%

14:00

35°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 0.9%

15:00

35°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 0.6%

16:00

33°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0.3%

Dự Báo Thời tiết 10 ngày tới

NGÀY

36°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  64%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  82%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

24°C

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  63%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  87%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

24°C

NGÀY

34°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  74%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  93%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

24°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  81%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  98%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Nam

24°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  81%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  97%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

24°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  79%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  94%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Nam

24°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  78%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  93%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Nam

24°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  77%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  94%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

24°C

NGÀY

31°C

 • Tia UV
  0.8%

 • Độ ẩm
  82%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  95%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

24°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  77%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  95%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

24°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  77%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  95%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam

24°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  76%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  93%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

25°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  75%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  92%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

25°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  74%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  93%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

25°C