Đang lấy dữ liệu thời tiết

Vui lòng đợi vài giây

Dự Báo Thời tiết tại Long An

Dự Báo Thời tiết hiện tại

Cập nhật lúc 4 phút trước
31°C

Chủ Yếu Có Mây

Cảm giác như 37° vậy!
 • Độ ẩm
  71%

 • Gió: 11 km/h
  Hướng : Nam Đông

 • Tia UV
  0.5%

 • Điểm sương
  25°

 • Bình Minh
  05:32:00

 • Hoàng hôn
  18:09:00

 • Tầm nhìn xa
  14 km

 • Tuần trăng
  Trăng non

Dự Báo Thời tiết hàng giờ (48 giờ tới)

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

14:00

31°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 11 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 50 %

Tia UV : 0.6%

15:00

31°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 11 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0.3%

16:00

30°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0.1%

17:00

30°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 12 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

30°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0%

19:00

29°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0%

20:00

29°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0%

21:00

29°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

22:00

28°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

23:00

28°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

28°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

01:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 0%

02:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 21 %

Tia UV : 0%

03:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 20 %

Tia UV : 0%

04:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 0%

06:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 0%

07:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Đông

Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 0.1%

08:00

30°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0.3%

09:00

31°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0.6%

10:00

32°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 1%

11:00

33°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 10%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

34°C


Giông Bão Cô Lập

Tốc độ gió : 11 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 32 %

Tia UV : 10%

13:00

34°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 42 %

Tia UV : 10%

14:00

34°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 11 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 37 %

Tia UV : 0.8%

15:00

34°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 12 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0.4%

16:00

33°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 13 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0.2%

17:00

32°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 13 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

31°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 13 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

19:00

30°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 12 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0%

20:00

30°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 11 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

21:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 0%

22:00

29°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

23:00

29°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 38 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

29°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 49 %

Tia UV : 0%

01:00

28°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 53 %

Tia UV : 0%

02:00

28°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 53 %

Tia UV : 0%

03:00

28°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 40 %

Tia UV : 0%

04:00

27°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

27°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

06:00

28°C


Nhiều mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0%

07:00

28°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 43 %

Tia UV : 0.1%

08:00

30°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 44 %

Tia UV : 0.2%

09:00

31°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 47 %

Tia UV : 0.4%

10:00

32°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 55 %

Tia UV : 0.8%

11:00

32°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 57 %

Tia UV : 0.8%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

32°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 58 %

Tia UV : 10%

13:00

33°C


Giông Bão

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Đông Nam

Khả năng có mưa : 67 %

Tia UV : 0.8%

Dự Báo Thời tiết 10 ngày tới

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  64%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  84%

 • Tốc độ Gió : 13 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

27°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  72%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  88%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

26°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  70%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  88%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

26°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  70%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  89%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

26°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  71%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  88%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

26°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  72%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  88%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

27°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  73%

 • Tốc độ Gió : 17 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  89%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

26°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  75%

 • Tốc độ Gió : 18 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  89%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

26°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  75%

 • Tốc độ Gió : 17 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  89%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

26°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  72%

 • Tốc độ Gió : 16 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  89%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

26°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  74%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  89%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

26°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  71%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  87%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

26°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  69%

 • Tốc độ Gió : 14 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  86%

 • Tốc độ Gió : 13 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

27°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  0.8%

 • Độ ẩm
  69%

 • Tốc độ Gió : 16 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  85%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

27°C