Đang lấy dữ liệu thời tiết

Vui lòng đợi vài giây

Dự Báo Thời tiết tại Quảng Trị

Dự Báo Thời tiết hiện tại

Cập nhật lúc 9 giây trước
32°C

Một Phần Có Mây

Cảm giác như 39° vậy!
 • Độ ẩm
  66%

 • Gió: 6 km/h
  Hướng : Nam Tây

 • Tia UV
  0.2%

 • Điểm sương
  25°

 • Bình Minh
  5:21

 • Hoàng hôn
  18:16

 • Tầm nhìn xa
  Không hạn chế

 • Tuần trăng
  Trăng non

Dự Báo Thời tiết hàng giờ (48 giờ tới)

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

17:00

32°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 14 %

Tia UV : 0.1%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

30°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0%

19:00

29°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

20:00

29°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

21:00

28°C


Trời trong

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0%

22:00

28°C


Trời trong

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0%

23:00

28°C


Trời trong

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

28°C


Trời trong

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

01:00

27°C


Trời trong

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

02:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

03:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

04:00

26°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

06:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

07:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0.1%

08:00

31°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0.3%

09:00

33°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 0.6%

10:00

35°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 1%

11:00

36°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 10%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

37°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 10%

13:00

37°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Tây Bắc

Khả năng có mưa : 35 %

Tia UV : 10%

14:00

36°C


Giông Bão Rải Rác

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 41 %

Tia UV : 0.9%

15:00

34°C


Giông Bão Cô Lập

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 33 %

Tia UV : 0.5%

16:00

33°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 22 %

Tia UV : 0.2%

17:00

31°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Nam

Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 0.1%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

30°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 21 %

Tia UV : 0%

19:00

29°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Bắc

Khả năng có mưa : 8 %

Tia UV : 0%

20:00

29°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Tây Bắc

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0%

21:00

29°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 1 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Bắc

Khả năng có mưa : 10 %

Tia UV : 0%

22:00

28°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 1 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Bắc

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

23:00

28°C


Trời trong

Tốc độ gió : 1 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 15 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

28°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 1 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 15 %

Tia UV : 0%

01:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

02:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0%

03:00

27°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 15 %

Tia UV : 0%

04:00

26°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 21 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

26°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 14 %

Tia UV : 0%

06:00

27°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 2 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 13 %

Tia UV : 0%

07:00

29°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 0.1%

08:00

31°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0.3%

09:00

33°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0.6%

10:00

35°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 21 %

Tia UV : 1%

11:00

36°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Bắc

Khả năng có mưa : 21 %

Tia UV : 10%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

36°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 7 km/giờ

Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 10%

13:00

36°C


Giông Bão Cô Lập

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 31 %

Tia UV : 10%

14:00

36°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 11 km/giờ

Hướng gió : Đông Bắc

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0.9%

15:00

34°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 11 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 24 %

Tia UV : 0.5%

16:00

33°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Đông Đông Bắc

Khả năng có mưa : 12 %

Tia UV : 0.2%

Dự Báo Thời tiết 10 ngày tới

NGÀY

38°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  62%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Tây

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  86%

 • Tốc độ Gió : 2 km/giờ
  Hướng gió : Tây

26°C

NGÀY

37°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  62%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Bắc Đông Bắc

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  89%

 • Tốc độ Gió : 4 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Bắc

25°C

NGÀY

36°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  64%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Bắc

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  88%

 • Tốc độ Gió : 4 km/giờ
  Hướng gió : Tây

25°C

NGÀY

36°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  63%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  85%

 • Tốc độ Gió : 5 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

26°C

NGÀY

37°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  59%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  79%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

27°C

NGÀY

38°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  56%

 • Tốc độ Gió : 13 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  76%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

27°C

NGÀY

38°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  56%

 • Tốc độ Gió : 15 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  76%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

27°C

NGÀY

37°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  59%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  83%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

26°C

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  65%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Tây Bắc

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  89%

 • Tốc độ Gió : 4 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Bắc

25°C

NGÀY

34°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  69%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Bắc

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  89%

 • Tốc độ Gió : 4 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Bắc

25°C

NGÀY

34°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  71%

 • Tốc độ Gió : 12 km/giờ
  Hướng gió : Bắc Tây Bắc

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  89%

 • Tốc độ Gió : 5 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

25°C

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  68%

 • Tốc độ Gió : 13 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  84%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

26°C

NGÀY

35°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  65%

 • Tốc độ Gió : 16 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  80%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

27°C

NGÀY

36°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  63%

 • Tốc độ Gió : 18 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  80%

 • Tốc độ Gió : 11 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

27°C