Đang lấy dữ liệu thời tiết

Vui lòng đợi vài giây

Dự Báo Thời tiết tại Sơn La

Dự Báo Thời tiết hiện tại

Cập nhật lúc 55 phút trước
31°C

Chủ Yếu Có Mây

Cảm giác như 34° vậy!
 • Độ ẩm
  51%

 • Gió: 8 km/h
  Hướng : Tây

 • Tia UV
  0.9%

 • Điểm sương
  20°

 • Bình Minh
  05:27:00

 • Hoàng hôn
  18:36:00

 • Tầm nhìn xa
  Không hạn chế

 • Tuần trăng
  Trăng non

Dự Báo Thời tiết hàng giờ (48 giờ tới)

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

15:00

31°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 10 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 23 %

Tia UV : 0.5%

16:00

31°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 17 %

Tia UV : 0.3%

17:00

30°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0.1%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

28°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

19:00

27°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 0%

20:00

25°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

21:00

25°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

22:00

24°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0%

23:00

24°C


Trời trong

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

23°C


Trời trong

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0%

01:00

22°C


Trời trong

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

02:00

22°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

03:00

22°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

04:00

22°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Bắc

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

21°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Bắc

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

06:00

22°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Bắc

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

07:00

24°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây Bắc

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0.1%

08:00

26°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây Bắc

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0.3%

09:00

29°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Bắc

Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 0.6%

10:00

30°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Bắc

Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.9%

11:00

31°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 8 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Bắc

Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 10%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

32°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Bắc

Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 10%

13:00

32°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Bắc

Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 10%

14:00

33°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Bắc

Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 0.9%

15:00

33°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Tây Bắc

Khả năng có mưa : 0 %

Tia UV : 0.6%

16:00

32°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Bắc

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0.3%

17:00

32°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 9 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0.1%

Buổi Tối Từ 18 giờ đến 23 giờ

18:00

30°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0%

19:00

28°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Tây Nam

Khả năng có mưa : 1 %

Tia UV : 0%

20:00

26°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 2 %

Tia UV : 0%

21:00

26°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam Tây Nam

Khả năng có mưa : 3 %

Tia UV : 0%

22:00

25°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0%

23:00

24°C


Trời trong

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0%

Buổi Đêm Từ 0 giờ đến 5 giờ

00:00

24°C


Trời trong

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam

Khả năng có mưa : 5 %

Tia UV : 0%

01:00

23°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Nam Đông Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

02:00

22°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Nam

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0%

03:00

22°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

04:00

22°C


Trời trong ít mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Bắc

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

Buổi Sáng Từ 5 giờ đến 12 giờ

05:00

22°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

06:00

22°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Tây Tây Bắc

Khả năng có mưa : 7 %

Tia UV : 0%

07:00

24°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 3 km/giờ

Hướng gió : Bắc Tây Bắc

Khả năng có mưa : 11 %

Tia UV : 0.1%

08:00

27°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 4 km/giờ

Hướng gió : Bắc Tây Bắc

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 0.3%

09:00

29°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Bắc Tây Bắc

Khả năng có mưa : 4 %

Tia UV : 0.6%

10:00

31°C


Trời nắng

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Bắc Tây Bắc

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 0.9%

11:00

32°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Bắc Tây Bắc

Khả năng có mưa : 9 %

Tia UV : 10%

Buổi Chiều Từ 12 giờ đến 18 giờ

12:00

33°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Bắc Tây Bắc

Khả năng có mưa : 6 %

Tia UV : 10%

13:00

32°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 6 km/giờ

Hướng gió : Bắc

Khả năng có mưa : 18 %

Tia UV : 10%

14:00

32°C


Nhiều Mây

Tốc độ gió : 5 km/giờ

Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Khả năng có mưa : 17 %

Tia UV : 0.9%

Dự Báo Thời tiết 10 ngày tới

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  59%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Bắc

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  86%

 • Tốc độ Gió : 6 km/giờ
  Hướng gió : Tây

21°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  55%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Bắc

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  84%

 • Tốc độ Gió : 6 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

21°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  57%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Bắc Đông Bắc

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  92%

 • Tốc độ Gió : 6 km/giờ
  Hướng gió : Đông

21°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  66%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Bắc

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  91%

 • Tốc độ Gió : 6 km/giờ
  Hướng gió : Nam

21°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  10%

 • Độ ẩm
  63%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Tây

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  90%

 • Tốc độ Gió : 6 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

21°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  67%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Tây

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  91%

 • Tốc độ Gió : 6 km/giờ
  Hướng gió : Tây Tây Nam

22°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  66%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Tây

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  89%

 • Tốc độ Gió : 6 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

22°C

NGÀY

33°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  65%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Tây

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  89%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

22°C

NGÀY

32°C

 • Tia UV
  0.9%

 • Độ ẩm
  69%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Tây Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  93%

 • Tốc độ Gió : 6 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

22°C

NGÀY

31°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  75%

 • Tốc độ Gió : 9 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  97%

 • Tốc độ Gió : 7 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

22°C

NGÀY

30°C

 • Tia UV
  0.8%

 • Độ ẩm
  77%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  97%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Đông Đông Nam

21°C

NGÀY

30°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  76%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  96%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

21°C

NGÀY

30°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  74%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Đông Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  95%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Nam Đông Nam

22°C

NGÀY

31°C

 • Tia UV
  1%

 • Độ ẩm
  73%

 • Tốc độ Gió : 10 km/giờ
  Hướng gió : Nam

ĐÊM

 • Tia UV
  0%

 • Độ ẩm
  94%

 • Tốc độ Gió : 8 km/giờ
  Hướng gió : Nam Tây Nam

22°C