Đang lấy dữ liệu thời tiết

Vui lòng đợi vài giây

Chính sách bản quyền

Chính sách bản quyền

1. Hình ảnh, video

Tất cả thông tin dự báo thời tiết được chúng tôi cập nhật bằng máy tính qua internet, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước bất cứ vi phạm nào về việc sử dụng thông tin trên website này.

2.Quyền riêng tư của trẻ em

Tất cả thông tin trên website này không dành cho bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi.

 

3.Liên kết đến các trang web khác

Thông tin, tin tức trên website này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do Chúng tôi điều hành. Nếu Bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang web mà Bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

 

4.Liên hệ chúng tôi

Mọi khiếu nại về bản quyền, và việc xóa hay di trì bài viết, tin tức trên hệ thống website, xin các bạn vui lòng liên hệ qua email : [email protected]

Trân trọng.