Đang lấy dữ liệu thời tiết

Vui lòng đợi vài giây

Giới thiệu

Giới thiệu

ithoitiet.com là website dự báo thời tiết tại các địa phương ở Việt Nam.

Bao gồm các tỉnh, thành phố, quận huyện, thị xã, địa phương các cấp của Việt Nam.

 

Dự báo thời tiết hiện tại, thời tiết theo giờ lên tới 48 giờ tới, thời tiết trong 10 ngày tiếp theo.

 

Được cập nhật nhanh chóng giúp độc giả lên kế hoạch cho những mục tiêu sắp tới.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ email : [email protected]